Kibertəhlükəsizliyin monitorinqi və təhlükəsizliyi

Təhlükəsizlik Məlumatı və Hadisə İdarəetmə (SIEM):

Mictortech, təhlükəsizlik məlumatı və hadisə idarəetmə (SIEM) platformalarını istifadə edərək şirkətinizin şəbəkəsində baş verən hadisələri təhlil edir və qeydə almağa kömək edir. Bizim SIEM həllərimiz, potensial təhlükələri təhlil edərək ciddi riskləri müəyyənləşdirməyə və cavab verməyə kömək edir.

Təhlükəsizlik Əməliyyatları Mərkəzi (SOC) Xidmətləri:

Mictortech, təhlükəsizlik əməliyyatları mərkəzi (SOC) xidmətləri təklif edir, bu da şirkətinizin şəbəkəsindəki təhlükəsizlik hadisələrini monitorinq etmək və onlara cavab vermək üçün bir mərkəzi mənbədir. Bizim SOC xidmətlərimiz, şirkətinizin təhlükəsizliyini artıraraq təhlükəsizlik tədbirlərinin effektivliyini yaxşılaşdırır.

Təhdid Kəşfiyyatı Lentləri:

Mictortech, təhdid kəşfiyyatı lentləri vasitəsilə ciddi təhlükələri müəyyənləşdirir və araşdırır. Bizim təhdid kəşfiyyatı lentlərimiz, potensial təhlükələri proaktiv şəkildə müdafiə etməyə kömək edir və şirkətinizin təhlükəsizliyini artırır.

Hadisələrin Cavab Planlaşdırılması və İdarə Edilməsi:

Mictortech, şirkətinizin baş verən hadisələrə cavab vermək üçün planlaşdırma və idarəetmə proseslərini tətbiq edir. Bizim hadisələrin cavab planlaşdırılması və idarəetmə həllərimiz, şirkətinizin təhlükəsizliyini qoruyaraq və müdafiə edərək ciddi riskləri azaltmağa kömək edir.

Davamlı Təhlükəsizlik Monitorinqi:

Mictortech, şirkətinizin şəbəkəsində davamlı təhlükəsizlik monitorinqi təmin edir. Bizim monitorinq sistemlərimiz, şəbəkədə baş verən hər hansı bir anormal fəaliyyəti təhlil edir və ciddi təhlükələri müəyyənləşdirərək buna uyğun tədbirlər görməyə kömək edir.

Təcrübəli İT mütəxəssislərimizlə əlaqə saxlayaraq əlavə məlumat əldə edin.