Şəbəkə xidmətləri

Server infrastrukturu

Günümüzdə biznes proseslərinin optimallaşdırılması və düzgün idarə olunması üçün server həllərinin yeri əvəzsizdir. Müxtəlif məlumatların emalı və təhlükəsiz saxlanılması, müxtəlif səviyyəli proqram təminatlarının işlədilməsi, müxtəlif tip xidmətlərdən istifadə üçün Sizə server infranstrukturu əlverişli işçi mühiti yaratmağa imkan yaradacaqdır.

Şirkətimiz Server infrastrukuru sahəsində aşağıdakı xidmətləri nəzərinizə çatdırır:

 • Korporativ server infrastrukturunun planlaşdırılması, layihələrinin hazırlanması və tətbiq olunması
 • Server avadanlıqlarının fiziki quraşdırılması, sazlanması, monitorinqi
 • Storage Serverlərin fiziki quraşdırılması, sazlanması, monitorinqi
 • Server əməliyyat sistemlərinin qurulması və sazlanması
 • Virtual Platformaların qurulması, sazlanması, təhlükəsizlik tədbirlərinin görülməsi, idarə olunması və monitorinqi
 • Server əməliyyat sistemləri üzərində təhlükəsizlik, email, kommunikasiya, database, web, domain, dhcp, dns, file, monitorinq, proxy, backup serverlərin qurulması, sazlanması, təhlükəsizlik tədbirlərinin görülməsi, idarə olunması və monitorinqi
 • Server əməliyyat sistemlərinin müntəzəm ehtiyat nüsxələrinin çıxarılması, filial və baş ofislər arasında replikasiyaların (SRM) qurulması
 • Remote desktop servisinin göstərilməsi

Hər bir biznes üçün Server və şəbəkə infrastrukturunun individuallığını nəzərə alaraq MicroTech şirkətinin yüksək ixtisaslaşmış mütəxəsisləri Sizə biznesinizə uyğun düzgün həll variantları seçməyinizə və müxtəlif sistemlərin Sizə uyğun layihələndirilməsinə köməklik edəcək.

Şəbəkə infrastrukturu

MicroTech şirkəti müştərilər üçün İnformaisya Texnologiyaları sistemlərinin təkmilləşdirilməsi, məlumat ötürülməsinin optimallaşdırılması, lokal və qlobal şəbəkələrin qurulması və bununla yanaşı informasiya təhlükəsizliyinin təmin olunması və digər müxtəlif şəbəkə xidmətlərini təqdim edir.

Müxtəlif ölçülü ofisləriniz və layihələriniz üçün MicroTech şirkəti Sizə uyğun avadanlıqlar və həllər üzərindən aşağıdakı xidmətləri həyata keçirir:

 • Korporativ və Lokal şəbəkənin layihələşdirilməsi
 • VPN şəbəkənin qurulması, məlumatların təhlükəsiz ötürülməsi
 • Dayanıqlı və mühafizə olunan simli və simsiz şəbəkənin qurulması
 • Rezerv şəbəkənin planlaşdırılması və qurulması
 • Şəbəkənin mühafizəsi (Firewall)
 

 

Təcrübəli İT mütəxəssislərimizlə əlaqə saxlayaraq əlavə məlumat əldə edin.