GPS monitorinq sistemi


Monitorinq sisteminin imkanları:

  • Real vaxt rejimində istənilən sayda obyektlərin hərəkətinə nəzarət: 
  • Google-un bütün xəritə tiplərində baxış;
  • Məlumatın təhlilinin aydın qrafiklər şəklində təqdim edilməsi;
  • Dispetçerin gündəlik hərəkətlərinin avtomatlaşdırılması;  
  • Mühüm hadisələr (məsələn, sürətin aşılması, nəqliyyat vasitəsinin boş dayanması, həyəcan düyməsinin basılması, datçiklərin göstəricilərinin dəyişməsi, obyektlə əlaqənin itməsi və ya verilmiş marşrutun nəzarət nöqtəsinə çatma) haqqında sistem mesajları, elektron poçt və ya SMS vasitəsilə dərhal xəbərdarlıq;  
  • Xəritə üzərində seçilmiş ərazi üzrə marşurutun tarixə görə izlənməsi
  • Xəritə üzərində ərazinin ölçülməsi (metr və dəniz səviyyəsindən ölçmələr)
  • Marşrutların yaradılması və nəqliyyatın həmin marşrutlar üzrə hərəkətinə nəzarət;
  • Çoxfunksiyalı hesabat konstruktorunun köməyi ilə istənilən həcmdə verilənlərin sistemləşdirilməsi.