eDocM Pro Elektron Sənəd Dövriyyəsi


Sistemin funksionallığı

Sənəd dövriyyəsi sistemi  sənədlərin yaradılması, razılaşdırılması, təsdiqlənməsi  kimi əhəmiyyətli alətlərin və sistemdən istifadə  zamanı sənədlərlə bağlı tapşırıqların yerinə yetirilməsinin nəzarət prosesini avtomatlaşdırmağa imkan verən proqram  təminatıdır.

Sistemdə müəssisəyə müxtəlif əlaqə kanallarından daxil olan sənədlər və korrespondensiyanı qeydiyyatdan keçirmək imkanı verilir.


Sistemin üstünlükləri

 • Az. Resp. kargüzarlıq qanunvericiliyinə və dövlət təşkilatlarının mövcud sənəd dövriyyəsi strukturuna maksimum uyğunlaşması
 • Yer kürəsinin istənilən yerində sənədə icazə almaq, imzalamaq və ya gözdən keçirmək üstünlüyü
 • Mobil cihazlarda sistemdən istifadə edərək səyahətdə, ezamiyyətdə, iclasda və işdən kənarda olduqda sənədlərlə bağlı bütün işləri icra etmək imkanı.
 • Web üzərində qurulub, bütün istifadəçilər serverdə işləyirlər, bununla hər hansı bir sənədi itirmək şansı sıfıra bərabərdir
 • Axtarış modulu (Atributiv və tammətnli) və Axtarış konfiqurasiyalarının yadda saxlanılması
 • Adresatlar, İmzalayan korrespondentlər və s. dinamik sorğu kitabçaları
 • Sistemi mobil Android və Apple iOS, planşet cihazlarda istifadə etmək imkanı
 • Proqramda sənədi təsdiq və ya imza edəndə eynilə kağız sənəddə olduğu kimi imza və ya dərkənar elektron sənədə əks etdirilir (imzanın əl ilə çəkilən variantı – sistemdə imzalar vizuallaşdırılıb)
 • Proqram Azərbaycan qrammatikasında ismin hallarını avtomatik müəyyən edir (kimə, kimdən,kimin və s…)
 • Xüsusi «CPen» qələm skanerdən istifadə etməklə, kağızda mövcud olan mətnlərin skan etmək imkanı
 • Möhürlərin rənglə sənəd kartında indikasiyası və sənədin üzərində yerləşməsi və s.
 • Bütün rəsmi sənədlərin elektron bazasını və bu sənədlərin elektron arxiv modulunda təhlükəsiz saxlama imkanı
 • Bütün spesifik iş proseslərin avtomatlaşdırılması, tam idarəçilik üçün effektivliyin artırılması. Bir neçə dəfə sürətləndirməsi və insan amilinin təsirini azaltmağa, nazirliyin fəaliyyətində olan çatışmazlıqları aşkar etmək və aradan qaldırmaq
 • Vətəndaşlara göstərilən xidmətlərin daha effektiv formada təşkili və vətəndaş məmnuniyyəti və s.
 • Bütün sənədlər üzrə elektron arxivin yaranması və gələcəkdə istənilən an rahatlıqla axtarıb, tapmaq.